پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کته گنبد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کته گنبد 712524 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کته گنبد باید ابتدا 0712524 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کته گنبد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0712524123456 را وارد نمایید. شهرستان کته گنبد از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کته گنبد)