پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کافتر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کافتر 752437 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کافتر باید ابتدا 0752437 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کافتر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0752437123456 را وارد نمایید. شهرستان کافتر از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کافتر)