پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قوام آبادمرودشت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قوام آبادمرودشت 729732 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قوام آبادمرودشت باید ابتدا 0729732 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قوام آبادمرودشت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0729732123456 را وارد نمایید. شهرستان قوام آبادمرودشت از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده