پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قلعه بیابان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قلعه بیابان 732658 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قلعه بیابان باید ابتدا 0732658 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قلعه بیابان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732658123456 را وارد نمایید. شهرستان قلعه بیابان از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده