پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قطرویه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قطرویه 732553 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قطرویه باید ابتدا 0732553 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قطرویه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732553123456 را وارد نمایید. شهرستان قطرویه از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده