پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قالینی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قالینی 792344 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قالینی باید ابتدا 0792344 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قالینی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0792344123456 را وارد نمایید. شهرستان قالینی از توابع استان فارس می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قالینی)