پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فیروزی مرودشت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فیروزی مرودشت 728437 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فیروزی مرودشت باید ابتدا 0728437 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فیروزی مرودشت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0728437123456 را وارد نمایید. شهرستان فیروزی مرودشت از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فیروزی مرودشت) (پیش شماره شهرستان مرودشت) () (پیش شماره مرودشت)