پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فدشکویه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فدشکویه 732357 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فدشکویه باید ابتدا 0732357 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فدشکویه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732357123456 را وارد نمایید. شهرستان فدشکویه از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فدشکویه)