پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فدامی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فدامی 732763 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فدامی باید ابتدا 0732763 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فدامی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732763123456 را وارد نمایید. شهرستان فدامی از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده