پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فداغ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فداغ 782252 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فداغ باید ابتدا 0782252 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فداغ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0782252123456 را وارد نمایید. شهرستان فداغ از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده