پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فتح آبادفسا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فتح آبادفسا 732639 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فتح آبادفسا باید ابتدا 0732639 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فتح آبادفسا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732639123456 را وارد نمایید. شهرستان فتح آبادفسا از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده