پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فاروق چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فاروق 729454 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فاروق باید ابتدا 0729454 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فاروق زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0729454123456 را وارد نمایید. شهرستان فاروق از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان فاروق) ()