پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان عمادآباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان عمادآباد 728444 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان عمادآباد باید ابتدا 0728444 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در عمادآباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0728444123456 را وارد نمایید. شهرستان عمادآباد از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()