پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان علی رسیده چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان علی رسیده 729726 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان علی رسیده باید ابتدا 0729726 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در علی رسیده زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0729726123456 را وارد نمایید. شهرستان علی رسیده از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده