پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان علی آبادشمس چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان علی آبادشمس 732474 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان علی آبادشمس باید ابتدا 0732474 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در علی آبادشمس زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732474123456 را وارد نمایید. شهرستان علی آبادشمس از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده