پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شیراز چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شیراز 711 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شیراز باید ابتدا 0711 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شیراز زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0711123456 را وارد نمایید. شهرستان شیراز از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کد شیراز) (پیش شماره شیراز) (کدشیراز) (کد شهر شیراز) (پیش شماره شهر شیراز) (کد شیراز چنده) (کد تلفن شیراز) (کد شیراز تلفن) (پيش شماره شيراز) () (کد شیراز ) (کد پیش شماره شهر شیراز) (کد شیراز چند است) (كد شيراز) (کد شيراز) (پیش شماره 711) (کدتلفن شیراز) (0711 کد کدام شهر است؟) (کد شهرستان شیراز) (پیش شماره جدید شهر شیراز) (کد وپیش شماره های شیراز) (پیش شماره تلفن شیراز) (پیش شماره شهرستان شیراز) (پیش کد شیراز) (پيش شماره شهر شيراز) (پیش شماره 0711) (كدشيراز) (کد جدید شیراز) (کد پیش شماره شیراز) (پیش شماره های شیراز) (پیش شماره ی شیراز) (کدشهرشیراز) (کد 711 کدام شهر است) (0713کد کجاست) (پیش شماره 0713) (كد شهر شيراز) (0711کد کجاست) (کد استان شیراز) (کدشیراز چنده) (شماره کد شیراز) (پیش شماره شهرشیراز) (کد تلفن شهر شیراز) (0711کد) (کد و پیش شماره شیراز) (شماره 0713932 شهر شیرار) (پیش شماره کد شیراز) (کد0713 کدام شهرستان است) (کد شهر شیراز و توابع) (کدشیراز ) (کد شیراز جدید) (کد شبراز) (کد شیراز) (کدشيراز) (پیش شمارهای شیراز) (کد تلفنی شیراز) (پیش شماره شیراز چند؟) (کد و پیش شماره جدید شیراز) (کدوپیش شماره شیراز) (کدشهرستان شیراز) (پیش شماره شیراز) (پیش کد تلفن شیراز) (كد تلفن شيراز) (کد شهرستانهای شیراز) (كد شهرستان شيراز) (کد شیراز چند است؟) (پیش شماره های شهر شیراز) (پيش شماره استان شيراز) (پیش شماره موبایل شیراز) (پیش شماره شیراز ) ("پیش شماره شیراز") (AddQuestion) (251)