پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شول ساروئی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شول ساروئی 728442 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شول ساروئی باید ابتدا 0728442 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شول ساروئی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0728442123456 را وارد نمایید. شهرستان شول ساروئی از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده