پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شورآب چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شورآب 729769 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شورآب باید ابتدا 0729769 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شورآب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0729769123456 را وارد نمایید. شهرستان شورآب از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده