پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/ولیعصرفسا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/ولیعصرفسا 732665 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/ولیعصرفسا باید ابتدا 0732665 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/ولیعصرفسا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732665123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/ولیعصرفسا از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده