پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/علی آبادپشگان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/علی آبادپشگان 792436 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/علی آبادپشگان باید ابتدا 0792436 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/علی آبادپشگان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0792436123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/علی آبادپشگان از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده