پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/امام/رضا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/امام/رضا 732557 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/امام/رضا باید ابتدا 0732557 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/امام/رضا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732557123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/امام/رضا از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده