پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/امام/خمینی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/امام/خمینی 792434 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/امام/خمینی باید ابتدا 0792434 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/امام/خمینی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0792434123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/امام/خمینی از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده