پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرصنعتی بزرگ/شیراز چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرصنعتی بزرگ/شیراز 711774 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرصنعتی بزرگ/شیراز باید ابتدا 0711774 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرصنعتی بزرگ/شیراز زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0711774123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرصنعتی بزرگ/شیراز از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()