پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرپیر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرپیر 732727 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرپیر باید ابتدا 0732727 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرپیر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732727123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرپیر از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سایت شهرپیر)