پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سیدحسین عموئی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سیدحسین عموئی 722242 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سیدحسین عموئی باید ابتدا 0722242 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سیدحسین عموئی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0722242123456 را وارد نمایید. شهرستان سیدحسین عموئی از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده