پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سعادت شهر/جیسقان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سعادت شهر/جیسقان 729722 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سعادت شهر/جیسقان باید ابتدا 0729722 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سعادت شهر/جیسقان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0729722123456 را وارد نمایید. شهرستان سعادت شهر/جیسقان از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده