پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سعادت آبادشوشتری چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سعادت آبادشوشتری 729429 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سعادت آبادشوشتری باید ابتدا 0729429 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سعادت آبادشوشتری زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0729429123456 را وارد نمایید. شهرستان سعادت آبادشوشتری از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده