پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سده اقلید چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سده اقلید 752462 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سده اقلید باید ابتدا 0752462 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سده اقلید زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0752462123456 را وارد نمایید. شهرستان سده اقلید از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سده اقليد) (سده اقلید) (پیش شماره اقلید)