پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در چه جاهایی نماز کامل است؟ آیا در حرم امام حسین(ع) نیز نماز کامل خوانده می شود؟ اگر آری در چه قسمتی از حرم؟

1 پاسخ 1

در چهار مکان مسافر مخیر است که نماز را شکسته یا تمام بخواند اول مسجدالحرام در مکه معظمه ،دوم مسجدالنبی(ص) در مدینه منوره ،سوم حائر امام حسین(ع) یعنی داخل حرم اصلی، البته بعض از فقها محدوده داخل حرم را نیز مشمول حکم می دانند. چهارم مسجد کوفه .
گفتنی است این حکم فقط مربوط به نماز است و روزه را شامل نمی شود.اگر مرجع تقلید خود را مشخص بنمایید مطابق نظر ایشان پاسخ داده خواهد شد.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(در چه مکانهایی نماز مسافر کامل است) (مکانهایی که نماز کامل است) (جاهایی که نماز کامل است) (در چه مکانهایی نماز کامل است) () (مکان هایی که نماز کامل است) (در سفر چه مکانهایی نماز کامل است) (در چه جاهایی نماز کامل است) (جاهایی که نماز مسافر کامل است) (مکان های که نماز کامل است) (جاهايي كه نماز كامل است) (چه مکانهایی نماز کامل است) (نماز کامل در حرم امام حسین) (کجا نماز کامل است) (در کجا نماز کامل است) (درچه مکانهایی نماز کامل است) (چه جاهایی نماز کامل است) (مکانهایی که نماز مسافر کامل است) (مساجدی که نماز مسافر کامل است) ( مکانهایی است که نماز را کاملاست) (در کجاها نماز کامل است) (در چه مکانهایی نماز شکسته نیست) (نماز مسافر در کجا کامل است) (در چه مکان هایی نماز مسافر کامل است) (در چه جاهایی نماز کامل است؟) (مکانهای که نماز مسافر کامل است) (مکانهای که نماز کامل است) (مساجدی که نماز کامل است) (در چه مکان هایی نماز کامل است) (چه مکان هایی نماز کامل است) (مکانهایی که نماز کامل خوانده می شود) (نماز مسافر در چه مکانهایی کامل است) (نماز در کجا کامل است) (نماز مسافر در حرم امام حسین) (در چه جاهایی نماز مسافر کامل است) (مکان هایی که نماز شکسته نیست) (نماز در چه مکانهایی کامل است) (مکانهایی که نماز درآن کامل است) (مکانهایی که نماز در آن کامل است) (مکانهایی که نمازکامل است) (در کدام مکانها نماز کامل است) (مكانهايي كه نماز كامل است) (مکان های نماز کامل) (جاهایی که نماز کامل خوانده می شود ) (جاهایی که نماز شکسته نیست) (چرا در حرم امام حسین نماز کامل است) (نماز کامل حرم امام) (حکم نماز در حرم امام حسین) (جاهایی که در مسافرت نماز کامل است کجاست؟) (درکدام مکان ها نماز واجب است ) (نماز مسافر در کدام مکانها کامل است؟) (درچه مکانهای نماز کامل است) (درچهارمکان نمازکامل است) (در چه سفرهایی نماز کامل است) (اماکنی که نماز کامل است) (آیا چه مکان نماز کامل است) (در چه جاهایی نماز) (کجاها نماز کامل است) (چهار مکانی که نماز کامل است) (مکانهایی که نماز شکسته نیست) (مکان نماز کامل) (در چه مکانی نماز کامل است) (در چه مکانهایی نماز کامل است ) (در چه مکان هایی نماز کامل است؟) (نماز کامل) (در چه مکانهایی نماز کامل خوانده می شود) ( نماز كامل است) (مکانهای نماز کامل) (مکانهایی که نمازمسافر کامل است) (مکانهایی که نماز کامل است ) (مکان هایی که نماز مسافر شکسته نیست)