پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان زنگنه بن رود چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان زنگنه بن رود 711871 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان زنگنه بن رود باید ابتدا 0711871 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در زنگنه بن رود زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0711871123456 را وارد نمایید. شهرستان زنگنه بن رود از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زنگنه بن رود)