پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان زروان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان زروان 782238 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان زروان باید ابتدا 0782238 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در زروان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0782238123456 را وارد نمایید. شهرستان زروان از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()