پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان رونیزعلیا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان رونیزعلیا 732462 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان رونیزعلیا باید ابتدا 0732462 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در رونیزعلیا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732462123456 را وارد نمایید. شهرستان رونیزعلیا از توابع استان فارس می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده