پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان رونیزسفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان رونیزسفلی 732463 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان رونیزسفلی باید ابتدا 0732463 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در رونیزسفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732463123456 را وارد نمایید. شهرستان رونیزسفلی از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده