پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان رودبال چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان رودبال 712735 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان رودبال باید ابتدا 0712735 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در رودبال زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0712735123456 را وارد نمایید. شهرستان رودبال از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده