پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان رضاآباد/میان رودآباده چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان رضاآباد/میان رودآباده 752444 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان رضاآباد/میان رودآباده باید ابتدا 0752444 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در رضاآباد/میان رودآباده زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0752444123456 را وارد نمایید. شهرستان رضاآباد/میان رودآباده از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده