پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان رزمنجان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان رزمنجان 728626 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان رزمنجان باید ابتدا 0728626 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در رزمنجان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0728626123456 را وارد نمایید. شهرستان رزمنجان از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دورویی)