پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان راهنویه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان راهنویه 729448 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان راهنویه باید ابتدا 0729448 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در راهنویه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0729448123456 را وارد نمایید. شهرستان راهنویه از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(راهنویه)