پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دولت آباد/سه چاه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دولت آباد/سه چاه 732324 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دولت آباد/سه چاه باید ابتدا 0732324 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دولت آباد/سه چاه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732324123456 را وارد نمایید. شهرستان دولت آباد/سه چاه از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()