پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دوگان/جرغه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دوگان/جرغه 732374 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دوگان/جرغه باید ابتدا 0732374 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دوگان/جرغه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732374123456 را وارد نمایید. شهرستان دوگان/جرغه از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده