پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دوکوهک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دوکوهک 711675 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دوکوهک باید ابتدا 0711675 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دوکوهک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0711675123456 را وارد نمایید. شهرستان دوکوهک از توابع استان فارس می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده