پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دوبرجی فسا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دوبرجی فسا 732762 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دوبرجی فسا باید ابتدا 0732762 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دوبرجی فسا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732762123456 را وارد نمایید. شهرستان دوبرجی فسا از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره فسا)