پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دوان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دوان 721243 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دوان باید ابتدا 0721243 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دوان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0721243123456 را وارد نمایید. شهرستان دوان از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان دوان)