پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دهنومقیمی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دهنومقیمی 722434 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دهنومقیمی باید ابتدا 0722434 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دهنومقیمی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0722434123456 را وارد نمایید. شهرستان دهنومقیمی از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()