پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دهنوفسا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دهنوفسا 732738 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دهنوفسا باید ابتدا 0732738 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دهنوفسا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732738123456 را وارد نمایید. شهرستان دهنوفسا از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده