پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دهنوحاج هدایت چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دهنوحاج هدایت 782528 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دهنوحاج هدایت باید ابتدا 0782528 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دهنوحاج هدایت زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0782528123456 را وارد نمایید. شهرستان دهنوحاج هدایت از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده