پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا ملاعبه با همسر - به جز نزدیکى در حال روزه جایز است؟

1 پاسخ 1

همه مراجع: اگر بدون قصد بیرون آمدن منى با همسر خود ملاعبه کند - چنانچه اطمینان دارد منى از او خارج نمى‏شود اشکال ندارد و روزه هر دو نیز صحیح است ؛ هر چند اتفاقاً از او منى بیرون آید. V}توضیح‏المسائل مراجع، م 1595 ؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 1603 و دفتر: امام، خامنه‏اى و بهجت.{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آیا استمنا در حال ملاعبه با همسر جایز است ؟) (ملاعبه روزه) (ملاعبه با همسر در حال روزه) (ملاعبه با همسر) (ملاعبه و روزه)