پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ده گپ محمودی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ده گپ محمودی 722473 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ده گپ محمودی باید ابتدا 0722473 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ده گپ محمودی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0722473123456 را وارد نمایید. شهرستان ده گپ محمودی از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ده گپ) (دهگپ)