پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا فرقى بین تیمم بدل از وضو و غسل هست؟

1 پاسخ 1

همه مراجع: خیر، تفاوتى بین آن دو نیست. V}توضیح‏المسائل مراجع، م 701 ؛ نورى، توضیح‏المسائل، م 702 ؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 707 ؛ دفتر: خامنه‏اى.{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (غسل)