پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دشتک ابرج چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دشتک ابرج 728621 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دشتک ابرج باید ابتدا 0728621 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دشتک ابرج زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0728621123456 را وارد نمایید. شهرستان دشتک ابرج از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دشتک ابرج)