پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور بنین چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت بنین (Benin) پورتونوا (Porto-Novo) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت بنین) () (کشور بنین) (پایتخت کشور بنین) (پايتخت بنين) (پايتخت بنين در جدول) (پایتخت کشور بنین چه نام دارد ؟) (کشوربنین)